Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet i företaget är viktigt och en av grundpelarna i verksamheten. Hållbarhet kan vara många olika saker och betyda olika för olika människor. För Lapland Hike är det att leva här och nu på ett sätt som inte förstör förutsättningarna för kommande generationer att leva minst lika bra som vi gör idag, om inte bättre!

Hur jobbar vi med hållbarhet?

Lapland Hike eftersträvar att jobba så lokalt och nära sin egen verksamhet som är möjligt vad gäller inköp av tex råvaror, material och utrustning och med en miljö- och kravmärkning så långt det går. Naturen är vår arbetsplats och därför är det av största vikt att vi respekterar den och djurlivet däri. Viktigt är också respekten och vördnaden för de kulturella värdena som finns i området.

När vi vistas i naturen eftersträvar vi att alltid göra så lite avtryck som vi bara kan. Därför nyttjar vi befintliga leder, stigar och rastplatser och ser alltid till att skräp och annat som inte hör hemma i naturen följer med hem och lämnas i sopkärl eller till återvinning. Vi informerar våra gäster om allemansrätten och särskilda reservatsregler eftersom vi mestadels vistas i Vindelfjällens naturreservat. Vårat hållbarhetsarbete är en mycket viktig del i vårat företag och en av grundstenarna.

Lapland Hike är en Västerbotten Experience och det betyder att du erbjuds genuina upplevelser av Västerbottens kultur och natur när du besöker oss. Som en Västerbotten Experience bygger vi vår verksamhet på hållbarhet och med Västerbottnisk livsstil och gästvänlighet i fokus.

Västerbotten Experience är en garanti för att en plats eller en upplevelse förmedlar något unikt västerbottniskt som du som gäst inte kan få någon annanstans i hela världen!

Vill du veta mer om hur Lapland Hike arbetar så kan du läsa vår Hållbarhetspolicy och miljöplan här https://laplandhike.se/om-lapland-hike/hallbarhetspolicy-och-miljoplan/

I den här hållbarhetsguiden, Lätt att göra rätt, kan du få information om vad som är viktigt att tänka på vid din vistelse här i Västerbotten https://issuu.com/goldoflapland8/docs/hallbarhetsguiden

Agenda 2030 och de globala målen till grund för vårat hållbarhetsarbete

Hållbar turism är en viktig del i den globala planen för mer hållbar utveckling och därför jobbar vi utifrån dessa mål genom Agenda 2030 och framför allt mot Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Det nämns både i den övergripande portaltexten för Agenda 2030 och i flera av målen. Anledningen till detta är att turismen på en global nivå är en av de näringar som växer snabbast vad gäller antal sysselsatta, platser som besöks och de effekter på miljö och lokalsamhällen som detta leder till.

Båda målen handlar om besöksnäringens effekter på lokalsamhället, både i fråga om ekonomi och sociokulturella frågor.

 

Hållbarhetsarbete   

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt

BOKA NU BOKA NU